Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia | Wydział Nauk Społecznych