Psychologia-Konsumpcja-Jakość życia | Wydział Nauk Społecznych