Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej | Wydział Nauk Społecznych