Zakład Europeistyki i Nauki o Cywilizacji | Wydział Nauk Społecznych