Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Zastępca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni