fbpx Organizacja roku akademickiego | Wydział Nauk Społecznych

Organizacja roku akademickiego | Wydział Nauk Społecznych

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2019 – 16.02.2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 – 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 – 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 – 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI (17.02.2020 – 30.09.2020)

17.02.2020 – 05.06.2020*

Zajęcia dydaktyczne 

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

10.04.2020 – 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

06.06.2020 – 19.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

20.06.2020 – 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 – 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

 * Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 14:37