fbpx Studenckie Koła Naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Koło naukowe CDN

CDN

Instytut Filozofii

Prezes:
Milena Śmiłek
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.cdn.ug.edu.pl/

Działalność: 

Działalność:
Koło naukowe CDN od 2005 roku redaguje czasopismo o tym samym tytule dla siebie i innych. Ćwicząc swój warsztat, krok po kroku uczy się funkcjonowania w zespole redakcyjnym, zdobywa doświadczenie, dzieli się nim ze sobą i czytelnikami.

Dzięki CDN-owi redaktorzy-członkowie koła spełniaja też swoje marzenia, spotykając idoli, przeprowadzając wywiady ze znanymi i cenionymi ludźmi. CDN stara się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Zagląda głębiej w otaczającą rzeczywistość, wnika w sprawy ważne, ale też takie, które można potraktować z przymrużeniem oka.
Patronuje konferencjom i różnego rodzaju imprezom organizowanym zarówno przez Uniwersytet Gdański, jak i partnerów zewnętrznych. Jest też jednym z uniwersyteckich mediów.

CDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Experior

logo Experior

Instytut Psychologii

Prezes:
Artur Sawicki
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://experior.ug.edu.pl/

E-mail Koła: experior@ug.edu.pl

Działalność: 

Koło naukowe Experior istnieje od 2015 roku. Przedmiotem naszych działań jest prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, których wyniki prezentujemy na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i publikujemy w artykułach naukowych. Działalność w kole umożliwia nabycie cennego doświadczenia badawczego, a także rozwój wiedzy teoretycznej. Tematyka poruszana w naszych dotychczasowych pracach badawczych to psychologia osobowości, edukacji, pracy i psychometria. Jednak krąg tematów, które podejmujemy poszerza się wraz z każdym nowym członkiem.
 
Duże projekty, w których wzięliśmy udział roku akademickim 2015/16:
1. „A longitudinal study of workaholism and its relationship with organizational variables, health and genes.” („Badanie longitudinalne uzależnienia od pracy i jego związku ze zmiennymi związanymi z pracą w organizacji, zdrowiem i genami.”) - przy współpracy z uniwersytetem w Bergen w Norwegii.
2. „Uzależnienie od uczenia się i zaangażowanie w uczenie się a samoocena, narcyzm, osobowość typu D, wypalenie i funkcjonowanie psychospołeczne wśród studentów.”

KN Brevi manu

KN Brevi manu - logo

Instytut Psychologii

Prezes:
Paulina Pers
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://brevi-manu.ug.edu.pl/

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://knpanima.ug.edu.pl/

Działalność: 

Hasłem KNP ANIMA jest „Psychologia dla każdego”. Od powstania w 1999 roku zorganizowaliśmy szereg otwartych konferencji, których tematyka mogła zainteresować każdego. Przedsięwzięcia te zawsze ściągały rzesze studentów i nie tylko którzy mieli okazję wysłuchać wykładów najlepszych polskich psychologów oraz takich światowych sław jak Robert Cialdini, a także wziąć udział w szeregu bezpłatnych warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalne firmy szkoleniowe.

 
 
Od momentu założenia w marcu 1999 roku Koło Nauk Psychologicznych ANIMA jest organizacją zrzeszającą studentów pełnych pasji i zaangażowania, a ponadto szczególnie zainteresowanych szeroko pojętą psychologią.

 

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”.

Instytut Psychologii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.penitentia.ug.edu.pl/

E-mail Koła: info.penitentia@gmail.com

Działalność: 

Czym jest psychologia sądowa?

To dział psychologii ściśle związany z istnieniem
i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest, więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej.

Ta właśnie tematyka była inspiracją do stworzenia, w 2005 roku, Koła Naukowego Penitentia.

Jego członkowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez organizację i uczestnictwo
w konferencjach poświęconych wspomnianej tematyce. Goście nas odwiedzający, przedstawiając ciekawe prelekcje, zachęcają do dyskusji i refleksji dotyczących omawianych tematów. Wizyty

w zakładach karnych, aresztach śledczych, laboratoriach kryminalistycznych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych, pozwalają lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"

Logo Refectum

Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Prezes:
Martyna Warszyńska
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Grupa zamknięta dla członków Koła na portalu facebook

E-mail Koła: refectum.ug.wns@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum" rozpoczęło swoją działalność w Instytucie Pedagogiki pod patronatem Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji w 2012 roku. Głównym celem tego zrzeszenia jest szeroko rozumiany rozwój we wszystkich obszarach związanych z resocjalizacją. Członkostwo w Kole stwarza studentom możliwość sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań, rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które można wykorzystać zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Daje także możliwość spotkania i wymiany poglądów ze specjalistami w zakresie resocjalizacji i osobami o podobnych zainteresowaniach.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”

Instytut Pedagogiki

Przewodniczący:
Daria Idczak
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: koloporta.pl

E-mail Koła: kontakt@koloporta.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”  rozpoczęło swoją działalność naukową w roku akademickim 2011/2012. Koło tworzy grupa niespełna 50 studentów studiów licencjackich jak i magisterskich. Jesteśmy grupą około pięćdziesięciu różnych osobowości, które chcą doświadczać w życiu stale czegoś nowego.

Działania KNSPS "PORTA”:

  • organizacja tematycznej konferencji studenckiej z okazji Dnia Pedagoga Specjalnego,
  • włączanie się w akcje zwiększające świadomość o niepełnosprawności,
  • organizacja warsztatów z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • tworzenie artykułów do kwartalnika "Moje Ja Też".
  • prowadzenie badań naukowych,
  • coroczna świąteczna zbiórka prezentów pt. "Spraw frajdę innym". Zgromadzone artykuły przekazujemy wybranej placówce z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkania koła odbywają się co środę o godzinie 13.15 w budynku WNS w sali A208

Aktualne logo koła przesyłam w załączniku.

Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV

logo_neptun_tv

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Prezes:
Michał Okoniewski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

  • dr Piotr Kurpiewski

Adres strony WWW: Strona Koła Naukowego Neptun TV na Facebooku

E-mail Koła: neptuntv@studms.ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Neptun TV jest studencką telewizją założoną w 2019 roku z inicjatywy studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej. Utworzone materiały wideo są udostępniane na stronach telewizji Neptun TV w serwisie internetowym YouTube, a także na portalu Facebook. 

Członkiem koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego, który chce realizować swoje pasje związane z mediami i tworzeniem materiałów filmowych. Dzięki uprzejmości dyrekcji Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej Uniwersytetu Gdańskiego korzystamy z jego infrastruktury i doświadczenia pracowników. Nowoczesny sprzęt telewizyjny i studio nagraniowe, umożliwiają nie tylko realizację i montaż programów telewizyjnych, ale również transmitowanie na żywo. Koło naukowe Neptun TV pełni rolę medium akademickiego, które informuje o wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim, a także wspiera działania kulturalne odbywające się poza terenem kampusu.

Neptun TV w serwisie YouTube

Naukowe Koło Radiowców

NKR
Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Główną formą działalności Naukowego Koła Radiowców jest realizacja programu Radia MORS. Członkowie koła są jednocześnie członkami zespołu redakcyjnego Radia MORS. Koło realizuje także działalność edukacyjną, podnosi poziom wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie dziennikarstwa radiowego. Organizuje warsztaty i spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi. Bierze udział w konkursach skierowanych do organizacji studenckich specjalizujących się w działalności medialnej.

Radio MORS

Radio Mors - logo
Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.mors.ug.edu.pl/

Działalność: 

Kierownik Radia MORS:

mgr Maciej Goniszewski – maciej.goniszewski@ug.edu.pl

Redaktor naczelny Radia MORS

mgr Marta Demartin – marta.demartin@ug.edu.pl

 

Radio MORS jest studencką radiostacją internetową, której sygnał jest dostępny poprzez stronę internetową http://www.mors.ug.edu.pl/, oraz na urządzeniach mobilnych poprzez specjalnie dedykowaną Radiu MORS aplikację mobilną dostepną w App Store i Google Play. Funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim w oparciu o studio radiowe Wydziału Nauk Społecznych. Studio jest wyposażone w pełni profesjonalny sprzęt i oprogramowanie służące do nagrywania audycji radiowych.

Członkiem zespołu Radia MORS może być każda osoba, która chce zaangażować swój czas i energię w realizację pasji radiowej. Trzon redakcji stanowią studenci Uniwersytetu Gdańskiego, ale są wśród nas także studenci innych uczelni, pracownicy UG, licealiści i osoby spoza środowiska akademickiego. W ramówce Radia MORS funkcjonują programy: muzyczne, filmowe, kulturalne, kulinarne, informacyjne, polityczne, sportowe i gospodarcze. Radio spełnia też rolę medium akademickiego, które stara się możliwie kompleksowo informować o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce na Uniwersytecie Gdańskim.

Studenckie Koło Naukowe Inspiar

Inspiar

Instytut Filozofii

Przewodniczący:
Agata Gołąbek
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.inspiar.ug.edu.pl

E-mail Koła: inspiar@gmail.com

Działalność: 

SKN Inspiar zostało założone w 2011 roku. Początkowo działało jako studencka agencja PR. Obecnie Inspiar skupia się na projektach, które mają na celu praktyczne ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, przemówień publicznych oraz kreowania własnego wizerunku. Ponadto Inspiar jest aktywnym uczestnikiem życia uniwersyteckiego. Nasi studenci organizują spotkania i warsztaty z osobami związanymi ze światem mediów. Gościliśmy m.in. prof. Iwonę Hofman – prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Marcina Sanakiewicza – lektora radiowego i telewizyjnego. Współorganizujemy konferencje: Medi@stery i Media-Biznes-Kultura. Pomagamy również w realizacji projektu „Projekt: Absolwent” – w jego ramach zapraszamy absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy osiągają zawodowe sukcesy.

Wielu studentów dzięki aktywnej pracy w SKN Inspiar zdobywa pracę w renomowanych firmach zatrudniających PR-owców, specjalistów od marketingu oraz dziennikarzy.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy na naszą stronę internetową www.inspiar.ug.edu.pl oraz na Facebooka: www.facebook.com/Inspiar.