fbpx Studenckie Koła Naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Koło naukowe CDN

CDN

Instytut Filozofii

Prezes:
Milena Śmiłek
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.cdn.ug.edu.pl/

Działalność: 

Działalność:
Koło naukowe CDN od 2005 roku redaguje czasopismo o tym samym tytule dla siebie i innych. Ćwicząc swój warsztat, krok po kroku uczy się funkcjonowania w zespole redakcyjnym, zdobywa doświadczenie, dzieli się nim ze sobą i czytelnikami.

Dzięki CDN-owi redaktorzy-członkowie koła spełniaja też swoje marzenia, spotykając idoli, przeprowadzając wywiady ze znanymi i cenionymi ludźmi. CDN stara się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Zagląda głębiej w otaczającą rzeczywistość, wnika w sprawy ważne, ale też takie, które można potraktować z przymrużeniem oka.
Patronuje konferencjom i różnego rodzaju imprezom organizowanym zarówno przez Uniwersytet Gdański, jak i partnerów zewnętrznych. Jest też jednym z uniwersyteckich mediów.

CDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Experior

logo Experior

Instytut Psychologii

Prezes:
Artur Sawicki
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://experior.ug.edu.pl/

E-mail Koła: experior@ug.edu.pl

Działalność: 

Koło naukowe Experior istnieje od 2015 roku. Przedmiotem naszych działań jest prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, których wyniki prezentujemy na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i publikujemy w artykułach naukowych. Działalność w kole umożliwia nabycie cennego doświadczenia badawczego, a także rozwój wiedzy teoretycznej. Tematyka poruszana w naszych dotychczasowych pracach badawczych to psychologia osobowości, edukacji, pracy i psychometria. Jednak krąg tematów, które podejmujemy poszerza się wraz z każdym nowym członkiem.
 
Duże projekty, w których wzięliśmy udział roku akademickim 2015/16:
1. „A longitudinal study of workaholism and its relationship with organizational variables, health and genes.” („Badanie longitudinalne uzależnienia od pracy i jego związku ze zmiennymi związanymi z pracą w organizacji, zdrowiem i genami.”) - przy współpracy z uniwersytetem w Bergen w Norwegii.
2. „Uzależnienie od uczenia się i zaangażowanie w uczenie się a samoocena, narcyzm, osobowość typu D, wypalenie i funkcjonowanie psychospołeczne wśród studentów.”

KN Brevi manu

KN Brevi manu - logo

Instytut Psychologii

Prezes:
Paulina Pers
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://brevi-manu.ug.edu.pl/

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://knpanima.ug.edu.pl/

Działalność: 

Hasłem KNP ANIMA jest „Psychologia dla każdego”. Od powstania w 1999 roku zorganizowaliśmy szereg otwartych konferencji, których tematyka mogła zainteresować każdego. Przedsięwzięcia te zawsze ściągały rzesze studentów i nie tylko którzy mieli okazję wysłuchać wykładów najlepszych polskich psychologów oraz takich światowych sław jak Robert Cialdini, a także wziąć udział w szeregu bezpłatnych warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalne firmy szkoleniowe.

 
 
Od momentu założenia w marcu 1999 roku Koło Nauk Psychologicznych ANIMA jest organizacją zrzeszającą studentów pełnych pasji i zaangażowania, a ponadto szczególnie zainteresowanych szeroko pojętą psychologią.

 

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”.

Instytut Psychologii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.penitentia.ug.edu.pl/

E-mail Koła: info.penitentia@gmail.com

Działalność: 

Czym jest psychologia sądowa?

To dział psychologii ściśle związany z istnieniem
i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest, więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej.

Ta właśnie tematyka była inspiracją do stworzenia, w 2005 roku, Koła Naukowego Penitentia.

Jego członkowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez organizację i uczestnictwo
w konferencjach poświęconych wspomnianej tematyce. Goście nas odwiedzający, przedstawiając ciekawe prelekcje, zachęcają do dyskusji i refleksji dotyczących omawianych tematów. Wizyty

w zakładach karnych, aresztach śledczych, laboratoriach kryminalistycznych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych, pozwalają lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"

Logo Refectum

Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Prezes:
Martyna Warszyńska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Grupa zamknięta dla członków Koła na portalu facebook

E-mail Koła: refectum.ug.wns@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum" rozpoczęło swoją działalność w Instytucie Pedagogiki pod patronatem Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji w 2012 roku. Głównym celem tego zrzeszenia jest szeroko rozumiany rozwój we wszystkich obszarach związanych z resocjalizacją. Członkostwo w Kole stwarza studentom możliwość sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań, rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które można wykorzystać zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Daje także możliwość spotkania i wymiany poglądów ze specjalistami w zakresie resocjalizacji i osobami o podobnych zainteresowaniach.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”

Instytut Pedagogiki

Przewodniczący:
Daria Idczak
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: koloporta.pl

E-mail Koła: kontakt@koloporta.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”  rozpoczęło swoją działalność naukową w roku akademickim 2011/2012. Koło tworzy grupa niespełna 50 studentów studiów licencjackich jak i magisterskich. Jesteśmy grupą około pięćdziesięciu różnych osobowości, które chcą doświadczać w życiu stale czegoś nowego.

Działania KNSPS "PORTA”:

  • organizacja tematycznej konferencji studenckiej z okazji Dnia Pedagoga Specjalnego,
  • włączanie się w akcje zwiększające świadomość o niepełnosprawności,
  • organizacja warsztatów z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • tworzenie artykułów do kwartalnika "Moje Ja Też".
  • prowadzenie badań naukowych,
  • coroczna świąteczna zbiórka prezentów pt. "Spraw frajdę innym". Zgromadzone artykuły przekazujemy wybranej placówce z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkania koła odbywają się co środę o godzinie 13.15 w budynku WNS w sali A208

Aktualne logo koła przesyłam w załączniku.

Naukowe Koło Radiowców

NKR
Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Główną formą działalności Naukowego Koła Radiowców jest realizacja programu Radia MORS. Członkowie koła są jednocześnie członkami zespołu redakcyjnego Radia MORS. Koło realizuje także działalność edukacyjną, podnosi poziom wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie dziennikarstwa radiowego. Organizuje warsztaty i spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi. Bierze udział w konkursach skierowanych do organizacji studenckich specjalizujących się w działalności medialnej.

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nks.ug.edu.pl/

E-mail Koła: seksuologia@gmail.com

Działalność: 

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY istnieje od 31 października 2007r. przy Wydziale Nauk Społecznych.

Priorytetowym celem koła jest szerzenie wiedzy zgodnej ze współczesnymi standardami wiedzy seksuologicznej. Wymiar naukowy koła obejmuje szeroko pojętą seksualność człowieka, dlatego każdy student zainteresowany problematyka seksualności odnajdzie, w ramach koła, swoją przestrzeń naukową.

Nasze projekty podporządkowane są normom Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w szczególności Deklaracji Praw Seksualnych (WHO, 2002). Wierzymy, że otwartością, specjalistyczną wiedzą oraz ciekawą formą jej podania możemy mieć swój wkład w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i orientacje seksualną, błędom wynikającym z braku edukacji seksualnej oraz w propagowanie zdrowia seksualnego.

Opiekunką naszego koła jest dr Katarzyna Bojarska – w 2002 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna. W zakresie seksuologii kształciła się m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uznana w kraju ekspertka w dziedzinie nieheteroseksualnych tożsamości, orientacji seksualnych, tożsamości płciowych i studiów queer. Interesuje się problematyką praw człowieka, w szczególności w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Radio MORS

Radio Mors - logo
Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.mors.ug.edu.pl/

Działalność: 

Kierownik Radia MORS:

mgr Maciej Goniszewski – maciej.goniszewski@ug.edu.pl

Redaktor naczelny Radia MORS

mgr Marta Demartin – marta.demartin@ug.edu.pl

 

Radio MORS jest studencką radiostacją internetową, której sygnał jest dostępny poprzez stronę internetową http://www.mors.ug.edu.pl/, oraz na urządzeniach mobilnych poprzez specjalnie dedykowaną Radiu MORS aplikację mobilną dostepną w App Store i Google Play. Funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim w oparciu o studio radiowe Wydziału Nauk Społecznych. Studio jest wyposażone w pełni profesjonalny sprzęt i oprogramowanie służące do nagrywania audycji radiowych.

Członkiem zespołu Radia MORS może być każda osoba, która chce zaangażować swój czas i energię w realizację pasji radiowej. Trzon redakcji stanowią studenci Uniwersytetu Gdańskiego, ale są wśród nas także studenci innych uczelni, pracownicy UG, licealiści i osoby spoza środowiska akademickiego. W ramówce Radia MORS funkcjonują programy: muzyczne, filmowe, kulturalne, kulinarne, informacyjne, polityczne, sportowe i gospodarcze. Radio spełnia też rolę medium akademickiego, które stara się możliwie kompleksowo informować o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce na Uniwersytecie Gdańskim.

Studenckie Koło Naukowe Inspiar

Inspiar

Instytut Filozofii

Przewodniczący:
Agata Gołąbek
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.inspiar.ug.edu.pl

E-mail Koła: inspiar@gmail.com

Działalność: 

SKN Inspiar zostało założone w 2011 roku. Początkowo działało jako studencka agencja PR. Obecnie Inspiar skupia się na projektach, które mają na celu praktyczne ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, przemówień publicznych oraz kreowania własnego wizerunku. Ponadto Inspiar jest aktywnym uczestnikiem życia uniwersyteckiego. Nasi studenci organizują spotkania i warsztaty z osobami związanymi ze światem mediów. Gościliśmy m.in. prof. Iwonę Hofman – prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Marcina Sanakiewicza – lektora radiowego i telewizyjnego. Współorganizujemy konferencje: Medi@stery i Media-Biznes-Kultura. Pomagamy również w realizacji projektu „Projekt: Absolwent” – w jego ramach zapraszamy absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy osiągają zawodowe sukcesy.

Wielu studentów dzięki aktywnej pracy w SKN Inspiar zdobywa pracę w renomowanych firmach zatrudniających PR-owców, specjalistów od marketingu oraz dziennikarzy.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy na naszą stronę internetową www.inspiar.ug.edu.pl oraz na Facebooka: www.facebook.com/Inspiar.