Opłaty za studia | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Na podstawie Uchwały nr 64/14 ze  zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2014 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz oświadczeń o wyborze formy płatności informujemy, że druki należy wygenerować i wydrukować z Portalu Studenta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 13:15

Opłaty za studia

dr Alicja Szulc-Boczek
tel.:  58 523 44 31 lub wew. 4431
e-mail: pedaszb@ug.edu.pl

pokój – S403, godziny urzędowania:

poniedziałek:nieczynny
wtorek:10.00-14.00
środa:10.00-14.00
czwartek:nieczynny
piątek:10.00-14.00

 

Opłaty za legitymację i dyplom

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z dnia 27 września 2016,  poz. 1554) w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,

40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

        - za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału

Opłaty za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/17 dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zasady pobierania opłat za kształcenia oraz świadczone usługi edukacyjne określa uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/16 dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku stanowi załącznik do zarządzenia nr 106/R/16 Rektora UG z dnia 6 listopada 2016 r.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku został zmieniony przez:

· uchwałę nr 28/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;

· uchwałę nr 37/16 Senatu UG z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Zarządzenie nr 134/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. W sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdański studentów i doktorantów

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 75/R/17 z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 39/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 39/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/R/17 z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 40/R/17 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UG dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku 2017/2018

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 40/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/R/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/R/16 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/16 z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 26/R/16 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenia na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenia na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 90/R/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/R/14 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 13:16