fbpx Opłaty za studia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Opłaty za studia

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Na podstawie Uchwały nr 64/14 ze  zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2014 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz oświadczeń o wyborze formy płatności informujemy, że druki należy wygenerować i wydrukować z Portalu Studenta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 września 2019 roku, 11:29

Opłaty za studia

Autor: 
B. Sztander

Opłaty za legitymację i dyplom

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1861) w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

33 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

Opłaty pobierane sa także za wydanie dyplomu i odpisu dyplomu ukończenia studiów.

 

Opłaty za usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów w roku 2019/2020 reguluje

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 46/R/19 dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 września 2019 roku, 10:47