fbpx Zespół | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zespół

Zespół

"Wydział Nauk Społecznych (WNS) prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, gdzie wyzwaniem jest dbałość o spójność wewnętrzną wydziału przy zachowaniu samodzielności i integralności tworzących go sześciu różnych Instytutów. Jako Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na WNS, staram się realizować wraz z zespołem wytyczne zgodne z Wizją Uczelni przyjętą w Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025, która akcentuje kreatywność i zaangażowanie w doskonalenie badań naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w oparciu o wartości takie jak: racjonalne dążenie do prawdy czy podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej (...)

Moje działania zmierzają do tego, aby w najbliższych latach WNS był jednostką naukową, która: realizuje projekty badawczo-naukowe ze znaczącymi europejskimi i światowymi ośrodkami akademickimi, jest jednym z wyróżniających się ośrodków nauk społecznych w Europie, zajmującym nie tylko wysoką pozycję w rankingach ale też będącą autorytetem w licznych dziedzinach życia społecznego, jak również aktywnym podmiotem w interakcji z otoczeniem gospodarczym i biznesowym".

(fragment "Wizji prodziekanów WNS")

dr hab Joanna Różycka-Tran, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

 

Zadania zespołu:

  • uzyskanie przez WNS jak najwyższych wskaźników w nadchodzącej ewaluacji jakości działalności naukowej. W tym celu utworzona została Wydziałowa Komisja ds. Nauki, w ramach której odbywają się regularne spotkania z Przedstawicielami pięciu Rad Dyscyplin oraz Dyrektorami Instytutów, podczas których omawiane są bieżące postępy w ramach trzech kryteriów ewaluacyjnych
  • wypracowanie nowych i efektywnych procedur gromadzenia i raportowania danych w zakresie sprawozdawczości naukowej. Obecnie na WNS staramy się usprawnić i zoptymalizować proces pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych naszej jednostki.
  • rozwój projektów i grantów. Od tego roku akademickiego, razem z zespołem sprawozdawczo-projektowym tworzymy system wsparcia dla pracowników naukowych w zakresie pozyskiwania i realizowania grantów naukowo-rozwojowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Celem prowadzonych działań jest zoptymalizowanie wykorzystania zasobów wydziału na rzecz rozwijania najwyższej jakości badań naukowych oraz wzmacniania wpływu środowiska akademickiego na otoczenie społeczne, gospodarcze i kulturowe.
  • W ramach strategii umiędzynarodowienia WNS planujemy stopniowe zwiększanie udziału pracowników wydziału w aplikowaniu i realizacji projektów międzynarodowych oraz rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej (w ramach programów Erasmus+ oraz innych programów mobilnościowych, wizyt studyjnych, podpisanych umów MOU czy szkół letnich).
  • poszerzenie działań promocyjnych mających na celu zbudowanie silnej marki i wizerunku WNS jako miejsca, gdzie tworzona jest wysokiej jakości nauka, jako uczelni atrakcyjnej zarówno dla studentów jak i pracowników, a także podmiotów i osób z otoczenia zewnętrznego - w tym międzynarodowego.

 

Kontakt z zespołem:

dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

tel.: (58) 523 44 02 lub wew.: 4402
e-mail: joanna.tran@ug.edu.pl

Dyżury online, po uprzednim umowieniu się drogą mailową: joanna.tran@ug.edu.pl lub telefoniczną: 725 991 164.

pok. S-305

 

mgr inż. Jolanta Mrozek
specjalista ds. projektów
 
tel.: 58 523 43 07 lub wew. 43 07

e-mail: jolanta.mrozek@ug.edu.pl

pokój – D309

 

mgr Magdalena Sawicz
specjalista ds. umiędzynarodowienia
Wydziałowy Koordynator Mobilności Erasmus

tel.: 58 523 45 47 lub wew. 45 47

pokój – A301

 

Marzena Wicher
specjalista ds. sprawozdawczości

tel.: 58 523 44 27 lub wew. 44 27

pokój – A301

 

mgr Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
specjalista ds. sprawozdawczości naukowej i promocji
 
tel.: 58 523 43 04 lub wew. 43 04

pokój – A301

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 czerwca 2021 roku, 11:21