fbpx Stopnie i tytuły naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Autor: 

Uniwersytet Gdański ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach reprezentowanych na Wydziale Nauk Społecznych oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach reprezentowanych na Wydziale.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji
 • pedagogika
 • psychologia

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

W dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie:

 • filozofia

Procedowanie postepowań awansowych

Sposób postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim, obowiązujący od 1 października 2019, określają uchwały Senatu UG:

Podstawy prawne

Przepisy stosowane w postępowaniach awansowych (przewody doktorskie, postepowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora) wszczętych do 30.04.2019:


Kontakt w/s postępowań awansowych

Postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora

Marzena Wicher
tel.: (58) 523 44 27
e-mail: wns.awanse@ug.edu.pl
pokój: A301

Przewody doktorskie

 • Filozofia
  Nauki socjologiczne

mgr Bożena Lewaniak-Tobis
tel.: (58) 523 45 15
e-mail: ifis@ug.edu.pl
pokój: S437

 • Nauki o polityce i administracji

mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk
tel.: 58 523 41 61
e-mail: admkgk@univ.gda.pl
pokój: D-419

 • Pedagogika

mgr Anna Wlazło
tel.: (58) 523 42 55
e-mail: anna.wlazlo@ug.edu.pl
pokój: A404

 • Psychologia

Marzena Wicher
tel.: (58) 523 44 27
e-mail: wns.awanse@ug.edu.pl
pokój: A301

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 11:42