fbpx Procedury awansowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Procedury awansowe

Procedury awansowe

Procedowanie postepowań awansowych

Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora zechęcamy do zapoznania się z prezentacją, która opisuje najważniejsze procedury związane z doktoratem:

Sposób postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim, obowiązujący od 1 października 2019, określają uchwały Senatu UG:

 


Uniwersytet Gdański ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach reprezentowanych na Wydziale Nauk Społecznych oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w sześciu dyscyplinach reprezentowanych na Wydziale.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji
 • pedagogika
 • psychologia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

W dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie:

 • filozofia

 


Podstawy prawne

Przepisy stosowane w postępowaniach awansowych (przewody doktorskie, postepowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora) wszczętych do 30.04.2019:

 


Kontakt w/s postępowań awansowych

Postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora - przewodniczący Rad Dyscyplin

 • Nauki o polityce i administracji

  dr hab Jarosław Nocoń, prof. UG - przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o poilityce i administracji
  e-mail: jaroslaw.nocon@ug.edu.pl

   
 • Pedagogika

  dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG - przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika
  e-mail: justyna.siemionow@ug.edu.pl

   
 • Psychologia

  prof. dr hab. Mariola Bidzan - przewodnicząca Rady Dyscypliny Psychologia
  e-mail: mariola.bidzan@ug.edu.pl

   

Przewody doktorskie

 • Filozofia
  Nauki socjologiczne

mgr Bożena Lewaniak-Tobis
tel.: (58) 523 45 15
e-mail: bozena.lewaniak-tobis@ug.edu.pl
pokój: S437

 • Nauki o polityce i administracji

mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk
tel.: 58 523 41 61
e-mail: katarzyna.gluzinska-korneluk@ug.edu.pl
pokój: D-419

 • Pedagogika

mgr Anna Wlazło
tel.: (58) 523 42 55
e-mail: anna.wlazlo@ug.edu.pl
pokój: A404

 • Psychologia

Tomasz Tobis
e-mail: tomasz.tobis@ug.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 września 2021 roku, 10:34