fbpx uczelnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

kartka świąteczna
Radosnych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzą
Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Pedagogiki

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się debata wieńcząca „Akademię Badaczy” - przedsięwzięcie ukierunkowane na rozwój studentów i poszerzenie kompetencji. Wzięli w niej udział: dziekan Wydziału Nauk Społecznych doktor habilitowany Tadeusz Dmochowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor Jarosław Och, magister Andrzej Skiba, doktorant i pracownik Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG Łukasz Bień oraz prowadząca szkolenia w ramach inicjatywy Marcelina Wilczewska.

Zajęcia dr Roberta Koszkało w dniu 17.12.2021r. z powodu choroby zostają odwołane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, liczbą zachorowań pracowników i studentów Dyrekcja Instytutu Filozofii UG podjęła decyzję o przeniesieniu zajęć dydaktycznych na tryb zdalny w dniach od poniedziałku 20.12 – 5.01.2022. Przypominamy, że 6.01 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 7.01 został ogłoszony Dniem Rektorskim.

Ogłaszam godziny dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych w dniu 23 grudnia 2021 r. (tj. czwartek) w godz. 7.00-21.00
Jednoczenie uprzejmie informuję, że zajęcia z tego dnia należy odrobić.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG ustala godziny dziekańskie w dniu 23 grudnia 2021 r. w godz. 7.00-21.00. 

Zajęcia przypadające w w/w dniu decyzją Pana Dziekana należy odrobić. 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2021 roku zmarła nasza Koleżanka

Śp. Danuta Agnieszka Zyśk.

Była w latach 1975-2013 pracowniczką administracji, najpierw w Instytucie Pedagogiki, później na Wydziale Historycznym UG.

Msza św. żałobna w jej intencji odprawiona zostanie 13 grudnia 2021 r., o godz. 9.00, w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance.