uczelnia

III Konferencja Etyka Public Relations - 02.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 Październik, 2022 - 14:55

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić Państwa serdecznie do udziału w III edycji Konferencji Etyka Public Relations. Organizowane w tym roku przez Uniwersytet Gdański pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej wydarzenie nosi tytuł „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”. Proponujemy szerokie spojrzenie na komunikacyjne zmiany w public relations.

 

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału do końca kadencji 2020-24

Ostatnia modyfikacja: środa, 2 Listopad, 2022 - 10:05

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału do końca kadencji 2020-24 w grupie pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego

Rocznik Gdański. Tom LXXXI (2021) red. nacz. Maria Mendel

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 Październik, 2022 - 10:12
„Rocznik Gdański” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym od 1927 roku najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Tom LXXXI wydany w 2022 roku przypada na 100-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdański i został poświęcony działalności towarzystw naukowych w Gdańsku, biografii gdańskich uczonych i osób związanych z działalnością społeczną w Wolnym Miastu Gdańsku.
 

Dostęp w wersji elektronicznej.

Rekrutacja do projektu Best Buddies

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 10:23

Szukamy Wolontariuszy do programu Best Buddies!

Program Best Buddies – Najlepsi Kumple polega na stworzeniu przyjacielskiej relacji pomiędzy wolontariuszem a osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Wolontariat trwa 10 miesięcy, podczas których Kumple nawiązują relację, spotykają się co 2 tygodnie, szukają wspólnych zainteresowań i spędzają razem czas - może to być wspólny spacer, sport, malowanie, rozmowy, gotowanie czy pójście do kina - to zależy od was. Wolontariusz ma realny wpływ na poprawę jakości życia swojego Kumpla!

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 10:33

w celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://parlament.ug.edu.pl/2022/09/29/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Zbiórka śpiworów dla polskiej diaspory w Mikołajowie

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 09:32

Zapraszamy do włączenia się do organizowanej przez organizację Studenci dla Ukrainy, przy współpracy z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej akcji zbiórki śpiworów.  Zebrane śpiwory zostaną przesłane dla Polaków mieszkających w Mikołajowie. Śpiwory nie muszą być nowe, prosimy tylko o to, by były wyprane - w stanie takim, jakiego sami byśmy oczekiwali.

Aktualizacja grup lektoratowych z języka angielskiego dla I roku studiów I stopnia.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 7 Październik, 2022 - 14:59

Język angielski dla I roku studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie jednak w trzech grupach lektoratowych:

  • w poniedziałki z Panem dr Nicolas Rougier (9:45-11:15)
  • w czwartki z Panią mgr Barbarą Horodecką (8:00-11:15)

Szczegóły w planie zajęć na stronie internetowej.

W razie pytać dotyczących przynależności do danej grupy proszę kontaktować się bezpośrednio z Centrum Języków Obcych.

Aktualizacja planu zajęć dla II roku MSU (specjalność Reklama i public relations) – uzupełnienie planu zajęć o ćwiczenia „COPYWRITING”

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 6 Październik, 2022 - 12:10

Plan zajęć na semestr zimowy 2022/2023 dla II roku MSU (specjalność Reklama i public relations) uzupełniony został o ćwiczenia „Copywriting”.

Zajęcia zaczynają się od listopada br. i odbywać się w będą w poniedziałki (RiPR gr. 2) i czwartki (RiPR gr. 1).

Szczegóły w planie zajęć na stronie internetowej.

NAWA-Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24

Ostatnia modyfikacja: środa, 5 Październik, 2022 - 09:55

Od Grecji po Wietnam – aż 15 krajów w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej, na realizację projektów przyjmie studentów, naukowców i doktorantów z polskich uczelni i instytutów.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a wskazanymi w ogłoszeniach o naborach krajami partnerskimi.