fbpx uczelnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 45/R/14
z dnia 06 maja 2014 roku 


w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29 marca 2012 roku ze zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następującą organizacje roku akademickiego 2014/2015

20 marca 2015 r. Dziekanat WNS będzie nieczynny

UWAGA STUDENCI!
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 20 marca 2015 r. Dziekanat WNS będzie nieczynny.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów badawczych oraz składania wniosków grantowych

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektów badawczych oraz składania wniosków grantowych.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2015 roku w auli S 204-205 budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego o godzinie 9.00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prof. Piotrowi Niwińskiemu

 

Pracownikowi Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 

Mamy

 

składają Dyrekcja i pracownicy Instytutu Politologii

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spotkanie dla Studentów Socjologii I i II roku studiów licencjackich oraz I roku MSU zainteresowanych wyjazdem

na studia w roku akademickim 2015/2016 do

Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Rumunii, Turcji i Włoch, odbędzie się w środę, 25.02.2015 roku o godzinie 11:30 w holu sal S537-S545

zapraszam serdecznie

dr Magdalena Żadkowska

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dniem 15 grudnia 2014 roku zyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

W dniach 24 grudnia 2014, 31 grudnia 2014 oraz 2 stycznia 2015 Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa będzie nieczynny.

Ogłaszam Godziny Dziekańskie

w dniu:

23 grudnia  2014 (wtorek)

od 8.00 do 20.00

dla całej społeczności akademickiej Wydziału Nauk Społecznych

 

Dziekan

Wydziału Nauk Społecznych