uczelnia

Obrona pracy doktorskiej

Ostatnia modyfikacja: środa, 30 Listopad, 2022 - 12:49

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o   

publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

mgr Bartosza Hojnackiego 

pt. Osobowościowe predyktory zachowań kontrproduktywnych menedżerów