Uchwały Rady Wydziału: 2023.03

Uchwała nr 02/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań

Uchwała nr 03/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Dyrektora Instytutu

Uchwała nr 04/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania na funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu

Uchwała nr 05/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r.  w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 06/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 07/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dyplomacja pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 08/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 09/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 10/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku filozofia pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 11/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku filozofia drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 12/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 13/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 14/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 15/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia inż. studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 16/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 17/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika drugiego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 18/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, jednolite magisterskie studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 19/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 20/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku psychologia, jednolite magisterskie studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 21/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku psychologia, jednolite magisterskie studia niestacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 22/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku socjologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2023-2024

Uchwała nr 23/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych z etyki

Uchwała nr 24/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie projektu programu Studiów podyplomowych z etyki 

Uchwała nr 25/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia – Szkoła Letnia SUSTAINABLE URBAN STUDIES – TOWARDS BETTER URBAN MANAGEMENT

Uchwała nr 26/03/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu innej formy kształcenia – Szkoła Letnia SUSTAINABLE URBAN STUDIES – TOWARDS BETTER URBAN MANAGEMENT

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Kwiecień 2023 - 13:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Kwiecień 2023 - 13:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny