Uchwały Rady Wydziału: 2023.02

Uchwała nr 01/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 6.02.2023 r. w sprawie wniosku o indywidualną nagrodę Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki w kategorii: „za całokształt dorobku”.

Uchwała nr 02/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 6.02.2023 r. w sprawie wniosku o indywidualną nagrodę Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki w kategorii: „za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej”

Uchwała nr 03/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 6.02.2023 r. w sprawie poparcia wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 04/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 6.02.2023 r. w sprawie wyboru kandydata do Nagrody Naukowej Rektora UG im. Profesora Karola Taylora w 2023Uchwała nr 01/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uchwała nr 02/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uchwała nr 03/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Uchwała nr 04/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji

Uchwała nr 05/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji

Uchwała nr 06/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika Specjalna

Uchwała nr 07/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika Specjalna

Uchwała nr 08/02/2023 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dn. 20.02.2023 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. luty 2023 - 12:16; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 22. luty 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny