ERASMUS+ CIELO - międzynarodowy projekt dedykowany zdrowiu dzieci

Projekt CIELO, mający na celu zapobieganie otyłości u dzieci oraz promowanie zdrowia psychicznego w Ameryce Łacińskiej, uzyskał finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Uniwersytet Gdański w trakcie realizacji projektu współpracuje z uczelniami z Łotwy, Finlandii, Chile, Kostaryki i Meksyku.
 
Dzięki edukacji i technologii można wpłynąć na poprawę zdrowia dzieci w Ameryce Łacińskiej. Na tym przekonaniu oparto Projekt ERASMUS+ CIELO, skupiający 12 uniwersytetów z różnych krajów. Celem podjętych działań jest opracowanie szkoleń dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników służby zdrowia, którzy mogliby zaangażować się w realizację działań na rzecz rozwiązania jednego z największych problemów w regionie: otyłości u dzieci i jej wpływu na zdrowie psychiczne. Projekt został złożony w odpowiedzi na zaproszenie "Erasmus+ Capacity Development", ogłoszone w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Został zatwierdzony do finansowania i realizacji w lipcu 2023 r. Od tego czasu, międzynarodowy zespół współpracowników i współpracowniczek podejmuje działania, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę na promowanie aktywnego i zdrowego dzieciństwa.
 
 Projekt ERASMUS+ CIELO (Innovative Curriculum for Latin America to develop capacities in Higher Education Institutions (IES) to prevent obesity - Międzynarodowa Podstawa Programowa dla Ameryki Łacińskiej rozwijająca potencjał instytucji szkolnictwa wyższego do zapobiegania otyłości) jest realizowany przez 3 uniwersytety europejskie i 9 latyno - amerykańskich, w szczególności z Chile, Kostaryki i Meksyku. Instytucje uczestniczące to: Rīgas Tehniskā Universitāte (Łotwa), Turun Ammattikorkeakoulu (Finlandia), Uniwersytet Gdański (Polska); Universidad Católica Silva Henríquez i Universidad Del Alba, z Chile; University for International Cooperation i Hispano-American University z Kostaryki; oraz Universidad La Salle México, Universidad La Salle Noroeste, Universidad La Salle Oaxaca, Universidad La Salle Victoria i Universidad La Salle Pachuca z Meksyku.
 
 Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich i studentów w dziedzinie promocji zdrowia w Ameryce Łacińskiej w celu zapobiegania otyłości u dzieci i promowania zdrowia psychicznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspólne opracowanie programu szkoleniowego (w formie kursu uniwersyteckiego) i aplikacji mobilnej eToolkit dla dziewięciu uniwersytetów z Ameryki Łacińskiej uczestniczących w projekcie.
 
Obecnie współpracownicy z każdego uniwersytetu pracują nad zdiagnozowaniem potrzeb specjalistów w zakresie opieki, aby sprostać tym wyzwaniom społecznym, które dotyczą wszystkich społeczności Chile, Kostaryki i Meksyku: rodzin, instytucji edukacyjnych, badań naukowych i sfery publicznej.

 

Instagram

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. luty 2024 - 12:51; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 21. luty 2024 - 12:52; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz