Grant SONATA dla dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej

Z dumą informujemy, że nasza współpracowniczka, dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, otrzymała finansowanie z Narodowe Centrum Nauki na realizację grantu Grant Sonata dla Sonata o nazwie: Towards small towns resilience - geospatial assessment model of climate impacts and vulnerabilities.

Skąd taki temat?

  • Miasta będą stawać przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatu;
  • W Polsce analizowane obszary są znacznie zaludnione. Jeśli wziąć pod uwagę mniejsze ośrodki wraz z ich obszarami suburbanizacji, to według danych #GUS tereny te zamieszkuje 44% społeczeństwa;
  • Jednocześnie, małe miasta stoją przed wyzwaniem braku lokalnych narzędzi pozyskiwania informacji o klimacie, co ogranicza ich zdolności adaptacyjne;
  • Struktura miasta - formy i sposób zabudowy, układ uliczny, oferowane usługi itp. mogą albo zaostrzać, albo łagodzić zmiany klimatu;
  • Uwarunkowania przestrzenne małych miast posiadają naturalny potencjał, który wzmocniony wiedzą opartą na danych, wskazującą jak zmieniać naszą przestrzeń zamieszkania, może wzmocnić odporność na zmiany klimatu i zdolności adaptacyjne.

Głównym celem postawionym w badaniu jest wypracowanie narzędzia pozwalającego na ocenę i rozpoznanie uwarunkowań łagodzących lub pogłębiających zmiany klimatu w małych miastach, ocenę ich podatności oraz zdolności adaptacyjnych do tychże zmian.

Stworzony w ramach projektu model oceny oparty na danych przestrzennych i uczeniu maszynowym ma pomóc rozpoznać wyzwania i dobre praktyki, aby zapewnić zdrowe warunki i dobrą jakość życia w małych miastach.
Gratulujemy!  
 

Informacja przygotowana przez IGSEiGP

Źródło

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2023 - 08:05; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Maj 2023 - 08:06; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz