Stypendium w ramach Programu Stypendialnego Daniela Fahrenheita dla Zagranicznych Doktorantów dla doktoranta na WNS

Pan Stabak Roy, doktorant w Department of Geography and Disaster Management w Tripura University w Indiach został beneficjentem stypendium naukowego w ramach Programu Stypendialnego Daniela Fahrenheita dla Zagranicznych Doktorantów ufundowanego przez Prezydent Miasta Gdańska oraz Związek Uczelni Fahrenheita. Pan Stabak Roy będzie prowadził badania naukowe na temat “Spatial and Economic Externalities of Railway Transport System in Metropolitan Area of Gdansk Gdynia Sopot Using Geo-Spatial and Geo-Statistical Applications”. Celem badań będzie 1. Określenie środowiskowych i społeczno-gospodarczych efektów zewnętrznych dworców i przystanków kolejowych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot na podstawie istniejącej infrastruktury kolejowej; 2. Nakreślenie planu lokalizacji przystanków kolejowych w przypadku rozwoju systemu transportu kolejowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w kontekście zrównoważonego rozwoju (poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko i zwiększenie ożywienia gospodarczego). Stypendysta będzie prowadziła badania od stycznia 2023 w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych pod opieką dr Grażyny Chaberek.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o przyznanych stypendiach w ramach Programu Stypendialnego Daniela Fahrenheita dla Zagranicznych Doktorantów można przeczytać na oficjalnym portalu Miasta Gdańska.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Listopad 2022 - 14:34; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 18. Listopad 2022 - 14:34; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz