Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Michałek

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w poniedziałek 12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Moniki Michałek   

na temat:

„Społeczne uwarunkowania planowania ochrony przyrody na morzu”

w jęz. ang. „Social determinants of marine conservation planning”

Promotor: Prof. dr hab. Marek Dutkowski

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak z Wydziału Biologii Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • Prof. dr hab. Marek Degórski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego w Warszawie;
  • Dr hab. Adam Hibszer z  Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
     

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG.

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  w Gdańsku, przy ulicy Bażyńskiego 4, w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w sali B103.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Listopad 2022 - 09:45; osoba wprowadzająca: Karina Szałucka Ostatnia zmiana: czwartek, 10. Listopad 2022 - 09:45; osoba wprowadzająca: Karina Szałucka