Odznaczenia państwowe dla pracowników UG

79 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego odebrało odznaczenia państwowe z rąk Wicewojewody Pomorskiego i Rektora UG.  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Wnioski o odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę nadawane są przez władze państwowe na wniosek instytucji czyli Uniwersytetu Gdańskiego. Kryteria, które trzeba spełnić są ściśle określone. Odznaczenia takie są wyrazem uhonorowania osiągnięć zawodowych, wkładu w rozwój uczelni, a co za tym idzie - również naszego państwa. Wręczać je może jedynie przedstawiciel władz na mocy upoważnienia Prezydenta RP.

Zasługi pracowników Uniwersytetu Gdańskiego podkreślali w swoich wystąpieniach zarówno Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk , jak i Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Wicewojewoda, który zgodnie z ceremoniałem przypinał odznaczenia– gratulował pracownikom i władzom Uczelni jej rozwoju.

Rektor prof. Piotr Stepnowski podkreślił też, że ta ciężka praca na rzecz naszej Alma Mater przekłada się też na wyniki w rankingach. – Takie spotkania jak to sprawiają mi radość. Cieszy mnie, że mogę podziękować Państwu za Wasz wysiłek i zaangażowanie, ale powiem od razu, że proszę o więcej.  Taka rola rektora – dodał na zakończenie.

Ceremonii towarzyszyła muzyka klasyczna w wykonaniu duetu smyczkowego.

 

Wśród odznaczonych osób znaleźli się także pracownicy WNS:

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

  1. prof. dr hab. Romuald Grzybowski
  2. dr hab. Tadeusz Dmochowski -  profesor uczelni (przekazany w ręce syna)
  3. dr hab. Michał Harciarek - profesor uczelni
  4. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz - profesor uczelni

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

  1. dr hab. Marek Rewizorski – profesor uczelni

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. dr Wojciech Zieliński

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
  2. dr hab. Michał Kubiak – profesor uczelni

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. dr Piotr Dąbrowski
  2. mgr Marta Sitarz

Serdecznie gratulujemy!


Informacje o odznaczeniach (ze strony prezydent.pl)
 

Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Dzieli się na trzy stopnie:

I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

Medal za Długoletnią Służbę

Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

 

Pełna informacja na stronie Uniwersytetu Gdańskiego

 

Fot. Alan Stocki, Zespół Prasowy UG

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Lipiec 2022 - 12:26; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Lipiec 2022 - 12:29; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz