O Fulbright STEM Impact Award – spotkanie online – zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie online we wtorek 22.03.2022 o godz. 11.00 w sprawie programu STEP Impact Award.

 

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

 

Spotkanie online organizowane jest przez dr hab. Annę Kłonkowską, prof. UG – ambasador Fulbrighta oraz Dziekan Wydziału Chemii UG prof. dr hab. Beatę Grobelną i Zastępcę Kierownika Katedry Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Roberta Bogdanowicza.

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdmMWFmZDEtYTQ5Yy00YzNjLWJiNTUtMzc3MzNjOWJlOTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%228e4b10f8-5e18-4db2-a334-32669e07c724%22%7d

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Marzec 2022 - 10:47; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Marzec 2022 - 10:47; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz