fbpx Otwarte Konwersatorium Religioznawcze UG - referat prof. J. Różyckiej-Tran "Bramy Niebios: psycho-fizjologiczne mechanizmy systemu energetycznego w organizmie człowieka" - 18.12.2019, godz. 18.00 | Wydział Nauk Społecznych

Otwarte Konwersatorium Religioznawcze UG - referat prof. J. Różyckiej-Tran "Bramy Niebios: psycho-fizjologiczne mechanizmy systemu energetycznego w organizmie człowieka" - 18.12.2019, godz. 18.00 | Wydział Nauk Społecznych

Otwarte Konwersatorium Religioznawcze UG - referat prof. J. Różyckiej-Tran "Bramy Niebios: psycho-fizjologiczne mechanizmy systemu energetycznego w organizmie człowieka" - 18.12.2019, godz. 18.00

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta,

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w dziesiątym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 18 grudnia 2019, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

Referat wprowadzający pt. Bramy Niebios: psycho-fizjologiczne mechanizmy systemu energetycznego w organizmie człowieka  – wygłosi profesor UG dr hab. Joanna Różycka-Tran, z Instytutu Psychologii UG.

 

Wprowadzenie do problemu

Wpływ procesów duchowych czy mentalnych na stan psychofizyczny człowieka nie jest obcym tematem wśród psychologów zachodnich. Kluczem do zrozumienia wydaje się być system kanałów energetycznych organizmu, opisany tysiące lat temu w medycynie wschodniej. Cała filozofia buddyjska razem z praktykami religijnymi czy medytacją opierają się na pracy z energiami wewnątrz organizmu człowieka, które prowadzą nawet do zmian w budowie mózgu. Francuscy naukowcy ze szpitala Necker w Paryżu przeprowadzili serię eksperymentów potwierdzających w sposób naukowy istnienie takiego systemu w ludzkim ciele (Darras, de Vernejoul, Albarede, 1992), który nie pokrywa się z klasycznym systemem naczyń krwionośnych. Według badań, system energetyczny stanowi czwarty – dodatkowy system regulujący w organizmie, oprócz układu limfatycznego, nerwowego i hormonalnego. To, co dzisiaj jest opisywane jako oddziaływanie na tkankę łączną w celu wywołania migracji gazotransmiterów, w medycynie chińskiej setki lat temu opisywano jako modulację energii Qi (Gajewski, Maśliński, 2012). Co więcej, Japońscy naukowcy udowodnili, że otaczająca człowieka aura to wydzielane światło z czysto chemicznych reakcji zachodzących w organizmie (UPE ultra-weak photon emission), które prawdopodobnie ma właściwości uzdrawiające (częstotliwość fal gamma; Iccarino, i in., 2016).

Podczas referatu zaprezentowane zostaną wieloletnie badania prowadzone na wietnamskich adeptach duchowych sztuk walki Thien Mon Dao (Bramy Niebios), u których wyćwiczona aktywacja układu energetycznego poprzez świadome techniki oddechowe powoduje zmiany pulsu i bicia serca (nawet wstrzymanie pracy serca) oraz uruchamia wiele innych procesów fizjologicznych. Ukazane zostaną również krótkie fragmenty z materiału filmowego nagranego podczas badań. W świetle dotychczasowych obserwacji i badań nasuwa się pytanie: dlaczego nauka i medycyna zachodnia wciąż oficjalnie nie uznają istnienia systemu energetycznego oraz wpływu stanów duchowych na stan zdrowia pacjentów, znacznie ograniczając tym samym możliwości leczenia?

 

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z artykułami umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium celem wstępnego zorientowania się w tematyce badawczej:

Różycka, J., Tran A. Q. (2012). Wpływ technik samoregulacyjnych na procesy psychofizyczne. Badania w grupie sztuk walki Thien Mon Dao. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 1, 69-83.

Różycka-Tran, J., Gajewski, M. (2017, listopad). Bramy Niebios. Charaktery, s. 80-84 (art. popularnonaukowy).

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium.

 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału.

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

ZałącznikWielkość
PDF icon Zaproszenie207.73 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 grudnia 2019 roku, 12:54