III Zimowa Szkoła Metodologiczna – Toruń 8 – 9 lutego 2018 r. | Wydział Nauk Społecznych

III Zimowa Szkoła Metodologiczna – Toruń 8 – 9 lutego 2018 r.

 
baner
 
Miejsce obrad
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Batorego 39L Toruń
8-9 lutego 2018 r.
3. piętro
 
 
Organizatorzy
 
Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 
oraz

Katedra Teorii Polityki
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 
 
 
Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się 8-9 lutego 2018 r.
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.
Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów NCN (zapewniamy konsultacje koordynatora z zakresu nauk humanistyczno-społecznych oraz ekspertów NCN), rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.
Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia) prosimy przesyłać do 2 stycznia 2018 r. na adres sekretarza konferencji: bplotka.umk@gmail.com
 
Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty konferencyjnej.
 
Opłata za udział w konferencji:
Opłata za udział w konferencji obejmuje wyżywienie (bufet kawowy, obiady i uroczystą kolację) oraz materiały konferencyjne. Wynosi 290 zł dla osób spoza PTNP, 270 zł dla członków PTNP.
Opłaty prosimy dokonywać na podane poniżej konto PTNP:
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
konto bankowe: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402
dopisek na przelewie: III Zimowa Szkoła
 
Ramowy program konferencji:
8 lutego 2018 r. (czwartek)
10:00 – rejestracja uczestników
10:30 – otwarcie konferencji oraz pierwszy wykład ekspercki
11:15 – panele warsztatowe
12:15 – przerwa na kawę
12:30 – panele warsztatowe
14:00 – obiad
15:00 – panele warsztatowe
16:30 – przerwa na kawę
16:45 – panele warsztatowe
18:30 – 20:00 panele warsztatowe (ew.)
18:30 lub 20:00 – uroczysta kolacja
9 lutego 2018 r. (piątek)
9:30 – drugi wykład ekspercki
10:15 – panele warsztatowe
12:15 – przerwa na kawę
12:30 – panele warsztatowe
14:00 – zakończenie konferencji
14:15 – obiad
 
Formularz zgłoszeniowy (w formacie .doc, .docx lub .pdf) musi zawierać następujące elementy:
 
Część techniczna:
Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Afiliacja naukowa:
Tytuł wystąpienia:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:
Dane do faktury (jeśli potrzebna):
 
Część merytoryczna:
Temat badawczy:
Cel badawczy:
Pole badawcze (zakres merytoryczny, czasowy i terytorialny):
Zarys stanu badań nad interesującym nas zagadnieniem oraz wstępna krytyka najnowszej światowej literatury przedmiotu:
Problemy i hipotezy badawcze (główne i szczegółowe):
Dobór i selekcja źródeł:
Metody i techniki badawcze wraz z uzasadnieniem wyboru:
Narzędzie(-a) badawcze: 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 listopada 2017 roku, 10:52