fbpx Dofinansowanie czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG z programu ministerialnego | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dofinansowanie czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG z programu ministerialnego

Dofinansowanie czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG z programu ministerialnego

Czasopismo "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" wydawane wspólnie przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój czasopism naukowych" w kwocie 25 tys. zł. Dzięki dodatkowym funduszom wszystkie numery kwartalnika w ciągu najbliższych 2 lat zostaną wydane w języku angielskim co ułatwi starania o wpisanie czasopisma do prestiżowych baz naukowych Scopus i Web of Science ESCI.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Połom
Treść wprowadzona przez: Marcin Połom
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lipca 2022 roku, 10:22