fbpx Nagroda Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia dla doktorantek ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Nagroda Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia dla doktorantek ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

Nagroda Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia dla doktorantek ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

Doktorantki II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych – mgr Sandra Żukowska (z Zakładu Rozwoju Regionalnego WNS) oraz mgr Beata Chmiel (z Wydziału Ekonomicznego) zdobyły II miejsce w ogólnopolskim konkursie „EkoMasters”. 

 

Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu dotyczącego zmiany sposobu funkcjonowania uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

W ramach konkursu doktorantki przygotowały projekt pt.: „Zrównoważony model rozwoju uczelni a budowanie wspólnoty”, który skupiał się na przedstawieniu autorskiego modelu zrównoważonego rozwoju uczelni oraz proekologicznej inicjatywy skupiającej się na możliwościach wdrażania: university farming – rozumianych jako uniwersyteckie ogrody współdzielone. 

 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się podczas Akademickiej Gali Finałowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w dniu 13 listopada 2021 roku. Do Organizatorów wpłynęło ponad 60 prac z całego kraju, z czego Jury wybrało 3 najlepsze. W ramach nagród dla Laureatów konkursu przewidziano publikacje całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym, nagrody pieniężne oraz sesje szkoleniowo-konsultacyjne. 

 

Media:

https://www.facebook.com/ekoKOALICJA

https://www.facebook.com/fundacjajakosci

https://fjk.org.pl/?fbclid=IwAR0ZwUVzFF1OUBElMZO8RKJF3pV08YBkkZIbU1Qp3cCXO3_1a8xdCPXdBEQ

 

Strona konkursu: https://ekokampus.fjk.org.pl


konkurs eko Masters

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 listopada 2021 roku, 10:34