Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2020-10-20
Szanowni Państwo,
 
W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.
 
W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b oraz art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
 
Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20 Październik, 2020 - 12:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 20 Październik, 2020 - 12:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny