Studenci I-go roku akademickiego 2020/2021 - organizacja pracy Dziekanatu WNS ważne informacje

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2020-09-28

Szanowni Studenci I roku, 

w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy Dziekanatu WNS związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 

 

 1. Spotkania adaptacyjne  - dla Studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych zorganizowane zostaną spotkania adaptacyjne  na które serdecznie zapraszamy - informacji o terminach ich odbywania się należy zasięgnąć wyłącznie w Instytutach Wydziału Nauk Społecznych (nie w Dziekanacie). 

  Uwaga!!! Na spotkaniu adaptacyjnym lub pierwszych zajęciach prowadzonych w tradycyjny sposób zbierane będą przez prowadzących 2 egzemplarze umowy wraz z podpisanym oświadczeniem o ślubowaniu 

 2. Podpisywanie umów i oświadczenia o ślubowaniu  
  - Student generuje umowę z Portalu Studenta w dwóch egzemplarzach. Wygenerowaną umowę należy wydrukować dwustronnie. Każdy egzemplarz musi zostać podpisany przez Studenta oraz zawierać datę październikową. W przypadku Studentów studiów niestacjonarnych należy pamiętać, ze integralną częścią umowy jest załączenie 2 egzemplarzy podpisanego oświadczenia o wyborze formy płatności za kształcenie w Uniwersytecie Gdańskim.  

  - Student generuje oświadczenie o ślubowaniu z Portalu Studenta w 1 egzemplarzu, a następnie podpisuje je.  

  Uwaga!!! Powyższy komplet dokumentów Student przynosi na zajęcia adaptacyjne lub pierwsze zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny. 

  Podpisany przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia 1 egzemplarz umowy zostanie studentowi wydany w dniu odbioru legitymacji studenckiej. 

  Umowy wraz z oświadczeniem o ślubowaniu oraz wszelkie inne podania i wnioski można przesyłać również pocztą lub wrzucać (w zamkniętej kopercie) do przezroczystej skrzyni znajdującej się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku Wydziału, na lewo od dyżurki Straży Uniwersyteckiej. 

  W wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Dziekanatu WNS prowadzącym kierunek dopuszcza się kontakt osobisty w wyznaczonym dniu oraz w określonej godzinie.

  Maseczka ochronna oraz własny długopis obowiązkowe. 

  Ostateczny termin dostarczania kompletu dokumentów; tj. 2 egzemplarzy umowy oraz oświadczenia o ślubowaniu (podpisanych) mija z dniem 31 października 2020 roku. 

 3. Wydawanie legitymacji studenckiej – legitymacja studencka zostanie wydana studentowi tylko i wyłącznie po wcześniejszym dostarczenia kompletu dokumentów; tj. 2 egzemplarzy prawidłowo wydrukowanej i podpisanej umowy wraz z oświadczeniem o wyborze formy płatności (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych) oraz oświadczenia o ślubowaniu.  

  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 o terminie i godzinie odbioru legitymacji studenckiej wraz z 1 egzemplarzem umowy student ostanie poinformowany drogą mail-ową przez pracownika Dziekanatu WNS prowadzącego dany kierunek. 

 4. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny kształcenia - Zarówno szkolenie podstawowe, jak i rozszerzone będzie odbywało się za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego. Szkolenie w formie rozszerzonej będzie gotowe prawdopodobnie już od 01 października 2020 roku. 

  Zaświadczenie o kursie BHP prosimy wrzucać (w zamkniętej kopercie) do przezroczystej skrzyni znajdującej się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku Wydziału, na lewo od dyżurki Straży Uniwersyteckiej. 

  Uwaga!!! Szkolenie musi odbyć każdy student, który rozpoczyna kształcenie na danym poziomie i profilu studiów.  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28 Wrzesień, 2020 - 07:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28 Wrzesień, 2020 - 07:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny