fbpx Ubezpieczenie NNW studentów przebywających na praktykach | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ubezpieczenie NNW studentów przebywających na praktykach

Ubezpieczenie NNW studentów przebywających na praktykach

Szanowni Państwo,
 
Informuję, iż na nowy okres ubezpieczeniowy od 16.06.2020 do 15.06.2021 Uniwersytet Gdański ma zawartą polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów przebywających na praktykach, w dotychczasowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym – InterRisk – polisa seria A-A numer 364812.
 
Suma ubezpieczenia na studenta wynosi 15.000,- PLN
Składka pozostaje bez zmian = 3,00 PLN