Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w ramach umowy na czas określony na zastępstwo w Instytucie Pedagogiki | Wydział Nauk Społecznych

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w ramach umowy na czas określony na zastępstwo w Instytucie Pedagogiki

Na podstawie §91 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w ramach umowy na czas określony na zastępstwo w Instytucie Pedagogiki.