Konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Autor
Data publikacji
2024-01-04

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 327.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4 Styczeń, 2024 - 12:37; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 4 Styczeń, 2024 - 12:37; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny