Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

Autor
Data publikacji
2023-05-24

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,

z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

INSTYTUCJA: Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

MIASTO: Gdańsk STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.06.2023

DATA OGŁOSZENIA: 05.05.2023

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10.07.2023

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Maj, 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 24 Maj, 2023 - 12:55; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski