Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2022-10-28

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie
Pedagogiki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w
Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

INSTYTUCJA: Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika specjalna
DATA OGŁOSZENIA: 27.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.11.2022
LINK DO STRONY: https://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika specjalna, całościowe zaburzenia rozwojowe, logopedia,

OPIS:

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna
- stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie pedagogiki
- zaawansowany projekt habilitacyjny w obszarze pedagogiki specjalnej
- publikacje naukowe odnoszące się do problematyki pedagogiki specjalnej i całościowych zaburzeń rozwoju
- współpraca ze specjalistami i placówkami specjalizującymi się w spektrum autyzmu i diagnozie logopedycznej
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie pedagogiki specjalnej, z autystycznego spektrum zaburzeń i neurologopedii

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

➢ podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
➢ kwestionariusz osobowy
➢ życiorys – CV
➢ odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
➢ informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji, informacje o stopniu zaawansowania projektu habilitacyjnego
➢ oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

ZGŁOSZENIE NA KONKURS należy przesłać do dnia 25.11.2022 r.

NA ADRES:
Uniwersytet Gdański
Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG ( A 418)
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Tel. (58) 523 42 05

Załącznik Rozmiar
konkurs-pedagogiki1-1.pdf 343.73 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28 Październik, 2022 - 11:41; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 8 Listopad, 2022 - 13:27; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz