Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2022-10-13

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2022
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: grudzień 2022
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13 Październik, 2022 - 15:46; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 13 Październik, 2022 - 15:46; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski