fbpx Konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki

Konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon Więcej informacji363.6 KB