mLegitymacja UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2020-12-08
Uniwersytet Gdański wprowadził mLegitymację. Jest to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji, mająca taka samą moc prawną co jej plastikowy odpowiednik (ELS). mLegitymacja, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, dostępna jest wyłącznie dla studentów.
 
mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego urządzenia mobilnego można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. 
 
Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.
 
Niezbędne do posiadania mLegitymacji na swoim telefonie jest zainstalowanie aplikacji mObywatel.
 
Najważniejsze informacje o mLegitymacji:
1.      Uprawnionymi do złożenia wniosku o mLegitymację są osoby, które:
  1. posiadają aktywny status studenta,
  2. mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),
  3. posiadają numer PESEL;
  4. mają wgrane zdjęcie w Portalu Studenta;
  5. a dodatkowo ich dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.
2.      Złożenie wniosku o mLegitymację, jest możliwe, gdy student odebrał ELS z dziekanatu (na Portalu Studenta status ELS oznaczony jest jako „odebrana”).
3.      mLegitymację można aktywować poprzez kod QR* pobrany z Portalu Studenta. Aktywacja mLegitymacji będzie możliwa, gdy na Portalu Studenta, w miejscu składania wniosku, pojawi się opcja „Pobierz kod QR”.
4.      mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności ELS. Ważność ELS potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.
5.      mLegitymację przedłuża się co semestr. Wniosek o przedłużenie mLegitymacji zostanie wygenerowany automatycznie przez Portal Studenta pod warunkiem wcześniejszego przedłużenia ELS.
6.      mLegitymacja unieważniania jest:
1)       w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej;
2)       w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;
3)       na wniosek studenta, w szczególności w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
 
* kod QR jest ważny miesiąc od wygenerowania
 
W razie trudności prosimy o kontaktowanie się pod specjalny adres: mlegitymacja@ug.edu.pl
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8 Grudzień, 2020 - 07:12; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 8 Grudzień, 2020 - 07:12; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny