fbpx edukacja | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!

Studiujesz na I roku studiów licencjackich lub I, II lub III roku jednolitych studiów magisterskich? Weź udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”!

Przez trzy kolejne semestry studiów otrzymasz indywidualne wsparcie doświadczonych tutorów, po 15 godzin w semestrze. Będzie to okazja do poszerzenia horyzontów (nie tylko badawczych), lepszego wykorzystania czasu studiów, odkrywania i rozwijania pasji.

In Between? to projekt skierowany do studentów zainteresowanych tematyką pogranicza. W ramach programu uczestnicy uczą się przeprowadzać badania metodą oral history oraz prezentować wyniki swojej pracy za pomocą najnowszych technologii.

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zaprasza  na szkolenie „Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu”, które odbędzie się już 2 czerwca w  godzinach 9:00-13:00

 

Gdański Teatr Szekspirowski & Wydział Nauk Społecznych UG & Wydział Filologiczny UG

zapraszają na Warsztat Dydaktyki Akademickiej

pt. „KOMPETENCJE od SZEKSPIRA”

realizowany w ramach projektu

OTHERNESS – TOGETHERNESS – AESTHETICS.

AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND SHAKESPEARES IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE

 

W ramach projektu ProUG prowadzone są całodniowe szkolenia z MS Teams dla studentów. Ukończenie kursu pozwala 

Piętnaście miejsc czeka na kandydatów podczas pierwszej rekrutacji na Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISH-S ) na UG. – Ich historia w Polsce pokazuje, że studia te cieszą się dużym prestiżem w świecie akademickim, a także dużym zainteresowaniem wśród kandydatów – wyjaśnia dr hab. Sławomir Leśniak prof. UG, koordynator MISH-S na UG.

Umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi można rozwijać, a lepszym mówcą po prostu się stać. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie zaplanować strukturę, treść i formę wystąpienia oraz za pomocą jakich środków angażować publiczność. Dzięki warsztatowi uczestnicy zyskają także większą pewność siebie w radzeniu sobie z tremą przed i w trakcie prezentacji.

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zaprasza na szkolenie „B2B, umowa o pracę, własna działalność, umowa zlecenia - jak wejść najkorzystniej na rynek pracy”

Badaczkom i Badaczom zajmującym się naukami społecznymi i humanistycznymi polecamy czwartą edycję Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (LS CAQDAS). Letnia Szkoła to interdyscyplinarne szkolenia i warsztaty oferowane przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://caqdas-tm.uj.edu.pl/

Zapisy: https://tiny.pl/r4k6b

 

Zachęcamy do skorzystania z kursów online, wypracowanych w projekcie THRIECE: Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education. Trzy moduły: Holistic module, Relational module, Inclusive module, dostępne w postaci kursów online na platformie: http://www.thriece.eu/