nauka

Mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach wśród laureatów konkursu NCN PRELUDIUM 21

Ostatnia modyfikacja: środa, 21 Grudzień, 2022 - 14:19

Znane są wyniki konkursów NCN OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego będą realizować łącznie 16 projektów (w tym cztery w konsorcjach naukowych), a kwota dofinansowania projektów UG wyniosła blisko 14 mln złotych.

Wśród laureatów jest pracowniczka Instytutu Psychologii WNS: mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach. Jej projekt pt. Interdyscyplinarna i holistyczna analiza funkcjonowania rodzin z dzieckiem z rzadką choroba genetyczną uzyskał finansowanie w wysokości 158 600,00.

Stypendium w ramach Programu Stypendialnego Daniela Fahrenheita dla Zagranicznych Doktorantów dla doktoranta na WNS

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 Listopad, 2022 - 14:34

Pan Stabak Roy, doktorant w Department of Geography and Disaster Management w Tripura University w Indiach został beneficjentem stypendium naukowego w ramach Programu Stypendialnego Daniela Fahrenheita dla Zagranicznych Doktorantów ufundowanego przez Prezydent Miasta Gdańska oraz Związek Uczelni Fahrenheita. Pan Stabak Roy będzie prowadził badania naukowe na temat “Spatial and Economic Externalities of Railway Transport System in Metropolitan Area of Gdansk Gdynia Sopot Using Geo-Spatial and Geo-Statistical Applications”. Celem badań będzie 1.

Nabór wniosków o finansowanie projektów ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 Listopad, 2022 - 12:19

Trwa nabór wniosków o finansowanie małych i głównych projektów (small and core projects) ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

Terminy:

Główne projekty (core projects): 14 lutego 2023 – termin składania Project Idea Forms (PIFs); 14 marca 2023, godz. 16:00 CET – termin składania wniosków; wyniki – latem 2023;

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Michałek

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 Listopad, 2022 - 09:45

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w poniedziałek 12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Moniki Michałek   

na temat:

„Społeczne uwarunkowania planowania ochrony przyrody na morzu”