nauka

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Michałek

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 Listopad, 2022 - 09:45

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w poniedziałek 12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Moniki Michałek   

na temat:

„Społeczne uwarunkowania planowania ochrony przyrody na morzu”

Książka dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG wydana przez BRILL

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 Październik, 2022 - 12:31

W dniu 21 października ukazała się książka dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG pt. I Believe, So I Am: Reflections on the Psychology of Spirituality. Publikacja jest efektem ponad 20 lat pracy badaczki nad zagadnieniami psychologii religii i duchowości.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o książce (oraz źródło grafiki) na stronie wydawcy.

Wspomnienie o prof. Tadeuszu Dmochowskim - artykuł w Roczniku Bezpieczeństwa Narodowego

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 Październik, 2022 - 15:01

Ukazał się nowy numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego z tekstem wspomnieniowym poświęconym Tadeuszowi Dmochowskiemu. Autorem wspomnienia o dziekanie WNS (2016-2022) jest prof. Andrzej Gąsiorowski.

Tekst można pobrać ze strony czasopisma:

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/issue/view/24

Zmiany w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z początkiem roku akademickiego 2022/2023

Ostatnia modyfikacja: sobota, 1 Październik, 2022 - 17:38

Początek nowego roku akademickiego przynosi sporo zmian w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wraz z końcem poprzedniego roku akademickiego pracę zakończyli: dr Małgorzata Dereniowska, mgr Kazimierz Niecikowski i mgr Aleksandra Sęk, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w okresie ich pracy w Uniwersytecie Gdańskim i życzymy wielu sukcesów!

Z nowym rokiem akademickim do zespołu pracowników dołączyli: 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego - wręczenie dyplomów dla wybitnych młodych naukowców

Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 Wrzesień, 2022 - 15:42

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 29 września 2022 r. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców dla dwojga pracowników Instytutut: dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej i dr. Marcina Połoma.

https://ug.edu.pl/news/pl/4058/posiedzenie-senatu-29092022-informacje-ogolne

 

Udział Profesor Sagan w World Urban Forum 2022

Ostatnia modyfikacja: środa, 28 Wrzesień, 2022 - 21:51

Pani Profesor Iwona Sagan z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej została zaproszona do udziału w Grupie Doradczej, która wspierała merytorycznie UN-HABITAT oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podczas Światowego Forum Miejskiego (WUF 11). W czasie jego trwania Grupa Doradcza była także odpowiedzialna za uzgodnienie oraz zatwierdzenie dokumentu zwanego Deklaracją Katowicką. Światowe Forum Miejskie odbywało się  w dniach 26-30.06.2022 r.