Studenckie Koła Naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Studenckie Koła Naukowe

Koło naukowe CDN

CDN

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Prezes:
Milena Śmiłek
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.cdn.ug.edu.pl/

Działalność: 

Działalność:
Koło naukowe CDN od 2005 roku redaguje czasopismo o tym samym tytule dla siebie i innych. Ćwicząc swój warsztat, krok po kroku uczy się funkcjonowania w zespole redakcyjnym, zdobywa doświadczenie, dzieli się nim ze sobą i czytelnikami.

Dzięki CDN-owi redaktorzy-członkowie koła spełniaja też swoje marzenia, spotykając idoli, przeprowadzając wywiady ze znanymi i cenionymi ludźmi. CDN stara się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Zagląda głębiej w otaczającą rzeczywistość, wnika w sprawy ważne, ale też takie, które można potraktować z przymrużeniem oka.
Patronuje konferencjom i różnego rodzaju imprezom organizowanym zarówno przez Uniwersytet Gdański, jak i partnerów zewnętrznych. Jest też jednym z uniwersyteckich mediów.

CDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

Experior

logo Experior

Instytut Psychologii

Prezes:
Artur Sawicki
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://experior.ug.edu.pl/

E-mail Koła: experior@ug.edu.pl

Działalność: 

Koło naukowe Experior istnieje od 2015 roku. Przedmiotem naszych działań jest prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, których wyniki prezentujemy na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i publikujemy w artykułach naukowych. Działalność w kole umożliwia nabycie cennego doświadczenia badawczego, a także rozwój wiedzy teoretycznej. Tematyka poruszana w naszych dotychczasowych pracach badawczych to psychologia osobowości, edukacji, pracy i psychometria. Jednak krąg tematów, które podejmujemy poszerza się wraz z każdym nowym członkiem.
 
Duże projekty, w których wzięliśmy udział roku akademickim 2015/16:
1. „A longitudinal study of workaholism and its relationship with organizational variables, health and genes.” („Badanie longitudinalne uzależnienia od pracy i jego związku ze zmiennymi związanymi z pracą w organizacji, zdrowiem i genami.”) - przy współpracy z uniwersytetem w Bergen w Norwegii.
2. „Uzależnienie od uczenia się i zaangażowanie w uczenie się a samoocena, narcyzm, osobowość typu D, wypalenie i funkcjonowanie psychospołeczne wśród studentów.”

KN Brevi manu

KN Brevi manu
Prezes:
Paulina Pers

Adres strony WWW: http://brevi-manu.ug.edu.pl/

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://knpanima.ug.edu.pl/

Działalność: 

Hasłem KNP ANIMA jest „Psychologia dla każdego”. Od powstania w 1999 roku zorganizowaliśmy szereg otwartych konferencji, których tematyka mogła zainteresować każdego. Przedsięwzięcia te zawsze ściągały rzesze studentów i nie tylko którzy mieli okazję wysłuchać wykładów najlepszych polskich psychologów oraz takich światowych sław jak Robert Cialdini, a także wziąć udział w szeregu bezpłatnych warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalne firmy szkoleniowe.

 
 
Od momentu założenia w marcu 1999 roku Koło Nauk Psychologicznych ANIMA jest organizacją zrzeszającą studentów pełnych pasji i zaangażowania, a ponadto szczególnie zainteresowanych szeroko pojętą psychologią.

 

Koło Naukowe Didasco

Instytut Pedagogiki

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://didasco.ug.edu.pl/

E-mail Koła: didasco2012@wp.pl

Działalność: 

 • Projekty Badawcze:
  - 06/2012 – przeprowadzanie badań na próbie badawczej, jaką byli studenci kierunków pedagogicznych po odbyciu praktyki pedagogicznej. Dnia 15.05.2013 odbyła się prezentacja badań.

 • Utworzenie Akademickiego Klubu Nauczycieli - miejsca, w którym można spotykać się z ekspertami, z przyszłymi nauczycielami, dzielić się swoimi doświadczeniami, pomysłami, trudnościami, uczyć się od siebie oraz wspierać się w pokonywaniu wszelkich trudności w polskiej szkole.

 • Dyskusje na Spotkaniach Koła
  • Specyfika polskiej szkoły
  • Reorganizacja systemu studenckich praktyk w Instytucie Pedagogiki UG w odniesieniu do doświadczeń studentów i danych empirycznych,
  • „Wchodzenie” w zawód nauczyciela

Koło Naukowe Komunikacji Kreatywnej

Koło Naukowe Komunikacji Kreatywnej

Instytut Pedagogiki

Przewodniczący:
Marta Jurczyk

Adres strony WWW: http://www.knkk.wns.ug.edu.pl/

E-mail Koła: pedars@ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Komunikacji Kreatywnej działa przy Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Koła Naukowego Komunikacji Kreatywnej jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych na każdym poziomie.

Członkowie koła biorą udział w licznych konferencjach naukowych, wymianach międzynarodowych, wspierają różne przedsięwzięcia, z których wiele stanowi ich własne pomysły.

Głównym założeniem koła jest wspieranie samorozwoju poprzez wysoko rozumianą komunikację międzypokoleniową.

Koło powstało w 1994 roku. Jego opiekunem jest mgr Alicja Sadownik, asystent w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”

Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”.

Instytut Psychologii

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.penitentia.ug.edu.pl/

E-mail Koła: info.penitentia@gmail.com

Działalność: 

Czym jest psychologia sądowa?

To dział psychologii ściśle związany z istnieniem
i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest, więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej.

Ta właśnie tematyka była inspiracją do stworzenia, w 2005 roku, Koła Naukowego Penitentia.

Jego członkowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez organizację i uczestnictwo
w konferencjach poświęconych wspomnianej tematyce. Goście nas odwiedzający, przedstawiając ciekawe prelekcje, zachęcają do dyskusji i refleksji dotyczących omawianych tematów. Wizyty

w zakładach karnych, aresztach śledczych, laboratoriach kryminalistycznych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych, pozwalają lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA

Instytut Pedagogiki

Przewodniczący:

Adres strony WWW: http://porta.ug.edu.pl/

E-mail Koła: porta.ug@spoko.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA” rozpoczęło swoją działalność naukową w roku akademickim 2011/2012. Patrycja jako główny pomysłodawca – zaraziła nas swoim zaangażowaniem i chęcią zrobienia czegoś nowego, dzięki czemu udało nam się już co nieco osiągnąć. Koło tworzy grupa 20 studentów ze studiów licencjackich jak i magisterskich. Jesteśmy grupą dość przypadkowych ludzi – dwudziestu różnych osobowości, które chcą doświadczać w życiu stale czegoś nowego.
Jednym z głównych zamierzeń KNSPS jest działalność badawcza na gruncie pedagogiki specjalnej. Nasza działalność nie opiera się jedynie na badaniach (które z reguły źle się kojarzą). Przede wszystkim chcemy pokazać światu,że jest wiele rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy.

Dotychczasowe osiągnięcia KNSPS “PORTA” :

 • organizacja tematycznych spotkań filmowych
 • organizacja spotkania wigilijnego- seans filmowy połączony z kursem arteterapeutycznym
 • wyjazd naukowo-integracyjny do Krakowa
 • współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Pedagogiki Specjalnej- możliwość pisania artykułów do Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych.

Spotkania koła odbywają się co środę o godzinie 13.30 w budynku WNS w sali A307

Naukowe Koło Radiowców

NKR
Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Działalność: 

Główną formą działalności Naukowego Koła Radiowców jest realizacja programu Radia MORS. Członkowie koła są jednocześnie członkami zespołu redakcyjnego Radia MORS. Koło realizuje także działalność edukacyjną, podnosi poziom wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie dziennikarstwa radiowego. Organizuje warsztaty i spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi. Bierze udział w konkursach skierowanych do organizacji studenckich specjalizujących się w działalności medialnej.

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.nks.ug.edu.pl/

E-mail Koła: seksuologia@gmail.com

Działalność: 

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY istnieje od 31 października 2007r. przy Wydziale Nauk Społecznych.

Priorytetowym celem koła jest szerzenie wiedzy zgodnej ze współczesnymi standardami wiedzy seksuologicznej. Wymiar naukowy koła obejmuje szeroko pojętą seksualność człowieka, dlatego każdy student zainteresowany problematyka seksualności odnajdzie, w ramach koła, swoją przestrzeń naukową.

Nasze projekty podporządkowane są normom Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w szczególności Deklaracji Praw Seksualnych (WHO, 2002). Wierzymy, że otwartością, specjalistyczną wiedzą oraz ciekawą formą jej podania możemy mieć swój wkład w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i orientacje seksualną, błędom wynikającym z braku edukacji seksualnej oraz w propagowanie zdrowia seksualnego.

Opiekunką naszego koła jest dr Katarzyna Bojarska – w 2002 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna. W zakresie seksuologii kształciła się m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uznana w kraju ekspertka w dziedzinie nieheteroseksualnych tożsamości, orientacji seksualnych, tożsamości płciowych i studiów queer. Interesuje się problematyką praw człowieka, w szczególności w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Radio MORS

Radio Mors - logo
Przewodniczący:

Adres strony WWW: http://www.mors.ug.edu.pl/

Działalność: 

Kierownik Radia MORS:

mgr Maciej Goniszewski – maciej.goniszewski@ug.edu.pl

Redaktor naczelny Radia MORS

mgr Marta Demartin – marta.demartin@ug.edu.pl

 

Radio MORS jest studencką radiostacją internetową, której sygnał jest dostępny poprzez stronę internetową http://www.mors.ug.edu.pl/, oraz na urządzeniach mobilnych poprzez specjalnie dedykowaną Radiu MORS aplikację mobilną dostepną w App Store i Google Play. Funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim w oparciu o studio radiowe Wydziału Nauk Społecznych. Studio jest wyposażone w pełni profesjonalny sprzęt i oprogramowanie służące do nagrywania audycji radiowych.

Członkiem zespołu Radia MORS może być każda osoba, która chce zaangażować swój czas i energię w realizację pasji radiowej. Trzon redakcji stanowią studenci Uniwersytetu Gdańskiego, ale są wśród nas także studenci innych uczelni, pracownicy UG, licealiści i osoby spoza środowiska akademickiego. W ramówce Radia MORS funkcjonują programy: muzyczne, filmowe, kulturalne, kulinarne, informacyjne, polityczne, sportowe i gospodarcze. Radio spełnia też rolę medium akademickiego, które stara się możliwie kompleksowo informować o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce na Uniwersytecie Gdańskim.

Studenckie Koło Naukowe Inspiar

Inspiar

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Przewodniczący:
Agata Gołąbek
Opiekunowie koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.inspiar.ug.edu.pl

E-mail Koła: inspiar@gmail.com

Działalność: 

SKN Inspiar zostało założone w 2011 roku. Początkowo działało jako studencka agencja PR. Obecnie Inspiar skupia się na projektach, które mają na celu praktyczne ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, przemówień publicznych oraz kreowania własnego wizerunku. Ponadto Inspiar jest aktywnym uczestnikiem życia uniwersyteckiego. Nasi studenci organizują spotkania i warsztaty z osobami związanymi ze światem mediów. Gościliśmy m.in. prof. Iwonę Hofman – prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Marcina Sanakiewicza – lektora radiowego i telewizyjnego. Współorganizujemy konferencje: Medi@stery i Media-Biznes-Kultura. Pomagamy również w realizacji projektu „Projekt: Absolwent” – w jego ramach zapraszamy absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy osiągają zawodowe sukcesy.

Wielu studentów dzięki aktywnej pracy w SKN Inspiar zdobywa pracę w renomowanych firmach zatrudniających PR-owców, specjalistów od marketingu oraz dziennikarzy.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy na naszą stronę internetową www.inspiar.ug.edu.pl oraz na Facebooka: www.facebook.com/Inspiar.