Spotkanie projektu SAFER na WNS

W dniach 14-15 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się pierwsze spotkanie projektu SAFER (Support & Awareness for Female fans in European football through Research, Prevention, and Remedy) realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet Gdański jest naukowym partnerem projektu, natomiast partnerem wiodącym i koordynującym jest największa organizacja zajmująca się fanami piłki nożnej - Football Supporters Europe (FSE). Pozostali partnerzy to Deutscher Fußball-Bund (Niemcy), Atletico San Lorenzo (Włochy), Autoridade para a Prevenção e o Combate a Violência no Desporto (Portugalia), FanNetværket for Kvinder (Dania) oraz European Football Development Network (Holandia). 

W ramach projektu SAFER kibice, eksperci i inne zainteresowane strony będą ze sobą współpracować w celu rozwiązania problemu przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w trakcie meczów piłkarskich.

W ciągu dwóch dni, jakie partnerzy projektu spędzili na naszym wydziale, omówiono i rozwinięto wstępne zadania projektu, w tym rozpoczęcie procesu badawczego, jak również zidentyfikowanie stadionów piłkarskich, na których przeprowadzone zostaną pilotażowe aktywności. Uczestnicy mieli ponadto okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z tematyką projektu.

Podczas pobytu w Gdańsku uruchomiona została specjalna strona internetowa projektu SAFER (saferproject.eu), która będzie stanowiła centrum informacji o postępach i wynikach projektu.

Mattia Angelini, specjalista ds. projektów unijnych w FSE, powiedział po spotkaniu: "Pierwsze spotkanie partnerów i dyskusje, które miały miejsce, nie pozostawiają wątpliwości co do znaczenia i konieczności osiągnięcia celów i założeń, do których dąży SAFER. Partnerzy pochodzą z różnych środowisk, którym zależy na zwalczaniu przemocy ze względu na płeć w piłce nożnej. To było bardzo zachęcające, aby doświadczyć dyskusji na tak wczesnym etapie projektu."

Radosław Kossakowski, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej na WNS, który jest członkiem zespołu projektowego, dodał: "Cieszę się, że Uniwersytet Gdański jest jednym z partnerów projektu SAFER i że byliśmy gospodarzami pierwszego spotkania w cztery oczy. Nasza uczelnia bardzo poważnie traktuje społeczną odpowiedzialność badań naukowych i chętnie angażuje się w projekty, które łączą badania z zaangażowaniem społecznym. Projekt SAFER jest doskonałym przykładem, że nauka i działania społeczne mogą iść w parze. Spędziliśmy w Gdańsku dwa intensywne, produktywne dni i jestem pewien, że każde przyszłe spotkanie projektowe będzie takie samo."

Po spotkaniu, w kolejnych krokach partnerzy projektu wspólnie zdecydują o miejscach pilotażowych, na których skupią się badania i działania zaradcze oraz wdrożenie profilaktyki antyprzemocowej. 

Kolejne spotkanie projektu odbędzie się w Bredzie w Holandii na początku 2024 roku.

dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Kwiecień 2023 - 10:11; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Kwiecień 2023 - 10:15; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz