fbpx Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Specjaliści

Pracownicy biblioteczni