fbpx Absolwenci | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Absolwenci

TOMASZ SNARSKI

TOMASZ SNARSKI

 

TOMASZ SNARSKI – doktor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie prawa karnego, filozofii prawa oraz praw człowieka, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii). Aadwokat. Publicysta portalu Więź.pl, członek zespołu Laboratorium „Więzi”.

„Podjęcie studiów filozoficznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oceniam jako jedną z najlepszych decyzji mojego życia. Zawsze fascynowałem się filozofią, podejmowałem zagadnienia filozoficzne także jako prawnik w swojej działalności badawczej i dydaktycznej. Potrzebowałem jednak wiedzy i umiejętności, po prostu rzetelnego przewodnictwa po meandrach filozoficznego myślenia. Możliwość zapisania się na magisterskie studia uzupełniające wydała się idealną okazją, by nie tylko filozofię bardziej pokochać, ale by ją oswoić, zrozumieć i z niej umiejętnie czerpać. W ten sposób wykładowcy z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego stali się moimi przewodnikami po fascynujących ścieżkach filozofii, już nie tylko prawa. Poszerzyłem granice mojej wiedzy i horyzonty myślenia, zdobyłem nowych przyjaciół. Na zawsze pozostaną w mojej pamięci wykłady, seminaria, konwersatoria. I chociaż odbywały się ledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca, w których sam uczyłem swoich studentów prawa, to czułem się, że jestem w naprawdę w innym świecie, naprawdę wolny w zadawaniu pytań, ustawicznie ciekawy. Teraz już z podniesioną głową mogę profesjonalnie eksplorować problemy filozofii prawa i w ogóle filozofii. Studia filozoficzne przyniosły też konkretne rezultaty w postaci powstałych tekstów naukowych. Jestem już teraz nie tylko prawnikiem, ale i filozofem. I myślę, że wiele osób zdziwiłoby się, jak często w praktyce prawniczej przydaje się chociażby krytyczne myślenie bądź stoicki spokój. Niech żyje filozofia!”

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lipca 2021 roku, 7:07

KRZYSZTOF TUROWSKI

KRZYSZTOF TUROWSKI

KRZYSZTOF TUROWSKI – dr nauk informatycznych, absolwent elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki na Politechnice Gdańskiej oraz filozofii na UG, obecnie student studiów doktoranckich z filozofii w IF UG. W latach 2018-19 współpracował z The Center for Science of Information na Purdue University. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki Analitycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://krzysztofturowski.staff.tcs.uj.edu.pl/

 

„Kiedy zaczynałem studia z filozofii na Uniwersytecie Gdański jesienią 2011 roku, ktoś mógłby pomyśleć, że to zwykła fanaberia dla zabicia czasu. W końcu jeśli głównym planem była praca nad doktoratem z informatyki, a do tego nakładały się obowiązki z prowadzeniem tam zajęć dydaktycznych, to można by się spodziewać, że kolejny kierunek studiów będzie rozrywką, która może się szybko znudzić.

Nic bardziej mylnego. Przed człowiekiem, który z filozofii czytał wcześniej co najwyżej prace z zakresu filozofii społecznej i politycznej (m.in. „Społeczeństwo otwarte” Poppera czy klasyków libertarianizmu), a najbliższy kontakt z filozofią miał dzięki pogadankom nad szachownicą z kolegą -studentem filozofii z Krakowa, dzięki zajęciom w Instytucie otworzyło się szeroko bogactwo problemów, argumentów i stanowisk, jakie ma do zaoferowania filozofia zarówno klasyczna, jak i bardziej współczesna.

O ile na pierwszym roku jeszcze trwała fascynacja Karlem Popperem, włącznie z popełnieniem pracy zaliczeniowej na temat jego (co tu dużo mówić, jednak dyletanckiej) krytyki Arystotelesa w „Społeczeństwie otwartym”, o tyle już pracę licencjacką i magisterską poświęciłem odpowiednio Franzowi Brentanie i Nicolaiowi Hartmannowi. Myślicielom tyleż wybitnym i stosunkowo niedawnym, co znanych w znikomym stopniu.

Dzięki kursom z historii filozofii mogłem zdecydowanie bardziej docenić wiele przeszłych stanowisk. Jak słusznie wskazywali wykładowcy, przecież ostatecznie filozofowie byli na ogół intelektualną elitą swoich czasów, a więc nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, to ich poglądy zasługują na poważne i życzliwe potraktowanie. Gdy czasem popełniali olbrzymie błędy - a wydaje się, że nie ma żadnego kuriozalnego stanowiska, które nie byłoby uznawane przez przynajmniej jednego sławnego filozofa - to przecież jasne jest, że nie za to głównie byli cenieni.

Na zajęciach z konkretnych dziedzin przedmiotowych np. etyki, ontologii lub filozofii języka podejście było z założenia bardziej współczesne, nakierowane często na bieżące dyskusje oraz przeformułowania dawnych stanowisk i argumentów. Z jednej strony pokazywało to żywotność wielkich koncepcji i argumentów, z drugiej natomiast ujawniało pewien postęp widoczny w niuansowaniu i rozróżnianiu stanowisk oraz wymyślaniu złożonych argumentów za i przeciw.

Ktoś mógłby zapytać: a po co to, a na co to? Korzyści jest kilka: od docenienia dorobku ponad dwudziestu wieków pokoleń filozofów po poszerzenie perspektywy i zakwestionowanie wielu oczywistości, tak ważne w dobie powszechności baniek światopoglądowych. Notorycznie mieliśmy okazję się przekonać, że nasze studenckie "odkrywcze" argumenty dokonujące "ostatecznego zaorania" przeciwnych poglądów były często nie tylko lepiej przedstawiane, ale i obalane w przeszłości. Dobrze jest wiedzieć, że nie trzeba wynajdywać na nowo filozoficznego koła, ale jeszcze lepiej, że nie powinno się szukać nowego flogistonu. I dobrze było nauczyć się, że filozofia to nie tylko zapał do dyskusji lub przeczytane „dwie książki na krzyż” ulubionego myśliciela, ale potrzeba do tego dużo, dużo więcej pracy.

Na koniec nie można nie docenić zaangażowania wykładowców, ich otwartości na dyskusję oraz rzetelności w przekazywaniu wiedzy. Serdecznie dziękuję - i życzę następnym rocznikom, żeby miały okazję się również o tym przekonać. Oraz czerpać z tego chociaż ułamek tej frajdy, ile przypadło mi w udziale.”

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 8 maja 2021 roku, 6:19

Zuzanna Gnatek

Zuzanna Gnatek

ZUZANNA GNATEK – absolwentka studiów filozoficznych i polonistycznych UG oraz studiów doktoranckich w Trinity College Dublin w Irlandii. Niedawno obroniła doktorat. Obecnie pracuje w  Trinity College Dublin i Shanxi University w Chinach. Zajmuję się zasadami abstrakcji, tzw. abstrakcjonizmem, a ogólniej – sposobami odniesienia do przedmiotów innych niż istniejące przedmioty konkretne.

„Jako absolwentka filozofii (jak również polonistyki, studiowałam w indywidualnym trybie), bardzo polecam studia na kierunku filozofia na UG. Program nauczania oferuje szeroki wybór przedmiotów. Są tu świetni wykładowcy; wymagający, ale też pomocni. Dla mnie duże znaczenie miała możliwość brania aktywnego udziału w życiu naukowym. Na UG organizowane są liczne seminaria, warsztaty, konferencje, przy których studenci mogą angażować się nie tylko jako słuchacze, ale też przy organizacji czy jako prelegenci. Do dziś pamiętam moje pierwsze wystąpienie. Dobrze też wspominam semestr w Ghent w Belgii, gdzie ukończyłam kilka podyplomowych kursów na tamtejszym Centre for Logic and Philosophy of Science. Wymiana zagraniczna wydziału obejmuje najlepsze ośrodki filozoficzne w Europie.”

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 kwietnia 2021 roku, 13:02

Małgorzata Herka

Małgorzata Herka

MAŁGORZATA HERKA – absolwentka kierunku filozofia UG, pracuje w branży marketingowo-reklamowej. Aktualnie związana z firmą badawczą Gemius, gdzie odpowiada za współpracę z największymi wydawcami internetowymi, telewizjami i stacjami radiowymi oraz sieciami reklamowymi.

„Jeszcze podczas studiów odbyłam praktykę w jednym z lokalnych serwisów internetowych w moim rodzinnym mieście, podczas której skupiłam się na wykorzystaniu etyki w biznesie i reklamie. Odkryłam wówczas, że jest to dziedzina, z którą chcę związać swoją przyszłość zawodową, a studia filozoficzne w znaczący sposób przygotowują mnie do tej pracy. Nieuczciwa konkurencja, ukryte reklamy lub reklamy celowo wprowadzające w błąd, bazujące na poczuciu lęku lub uderzające w godność jednostki, to tylko niektóre z problemów etycznych, z jakimi boryka się branża reklamowa. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach jestem w stanie zidentyfikować tego typu problemy i przeciwdziałać im oraz doradzać firmom, jak prowadzić odpowiedzialny biznes, co przynosi wymierne korzyści.

Studia filozoficzne kształtują umiejętności, które pozwalają wyróżnić się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, formułowania poprawnych logicznie argumentacji czy dostrzegania społecznych i politycznych zależności, zrozumienie ich i umiejętność racjonalnego wykorzystania tej wiedzy, znacząco ułatwiają odnalezienie się w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Przy czym pozwalają też zachować niezbędny balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Mam nadzieję, że przyszli i obecni studenci filozofii mądrze wykorzystają zdobytą wiedzę. Uniwersytet Gdański ma bardzo ciekawą ofertę dydaktyczną, której nie znalazłam na żadnej innej uczelni. Każda ze specjalizacji: teoretyczna, etyczno-społeczna oraz kulturowo-estetyczna, kształci w nieco innym kierunku i pozwala rozwinąć kompetencje w interesującej studenta dziedzinie, a wspaniała kadra zapewnia naukę na najwyższym poziomie ukazując problemy i podpowiadając, jak zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce.”

Małgorzata Herka, https://www.linkedin.com/in/malgorzata-herka/

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 kwietnia 2021 roku, 14:53

Hanna Makurat-Snuzik

grafika

HANNA MAKURAT-SNUZIK – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Absolwentka gdańskiej filozofii, filologii polskiej, rosyjskiej, angielskiej i slawistyki. Jest też autorką trzech tomików wierszy: Intimné mònolodżi. Monologi intymne (2016), Testameńtë jimaginacji (2011), Chléw (2010).

„Filozofia ukształtowała mnie duchowo i zmieniła wewnętrznie, sprawiła, że stałam się lepszym człowiekiem, bardziej refleksyjnym, wrażliwym i uduchowionym. Wybór studiów filozoficznych był jednym z najlepszych wyborów w moim życiu. Filozofia uformowała mnie z jednej strony jako człowieka, z drugiej – jako naukowca. Dzięki niej nie boję się podejmować tematów ważnych i  uniwersalnych oraz rozwiązywać problematycznych kwestii teoretycznych. Co prawda naukowo zajmuję się lingwistyką, jednak filozofia nauczyła mnie bardzo wiele i czerpię z niej, prowadząc badania nad językami. Filozofia pomogła mi przełamać wiele granic i pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wykształciła we mnie przenikliwość umysłu, ciekawość badacza poszukującego odpowiedzi i precyzję myśli. Studia filozoficzne były dla mnie odkrywaniem różnych wymiarów rzeczywistości, poszerzyły moje horyzonty myślowe, dały mi narzędzia do wszechstronnych badań i interpretacji świata oraz nauczyły mnie myślenia metodycznego. Jednocześnie filozofia jest dla mnie wartościową inspiracją – w mojej poezji często dotykam kwestii metafizycznych i odwiecznych pytań dotyczących ludzkiego istnienia oraz spraw ostatecznych.

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 kwietnia 2021 roku, 14:53