fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony