Instytut Pedagogiki | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 42 05
Phone/fax: +48 58 523 42 58
Symbol: 
7300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Zastępca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia

Profesorowie

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni