fbpx Instytut Politologii | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Politologii | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Politologii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Symbol: 
7600

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy i Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni