Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej | Wydział Nauk Społecznych