fbpx Instytut Psychologii | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Instytut Psychologii

Instytut Psychologii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 43 24
E-mail: ipug@ug.edu.pl

Sekretariat Instytutu

Telefon: +48 58 523 43 24

Sekretariat ds. Toku Studiów

Telefon: +48 58 523 43 25, +48 58 523 43 06

Sekretariat ds. Dydaktyki

Telefon: +48 58 523 43 36
Symbol: 
W500

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni