fbpx Instytut Socjologii | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Socjologii | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Socjologii

Symbol: 
W200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy