fbpx Socjologia - stacjonarne I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Socjologia - stacjonarne I stopnia

Socjologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Socjologia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

 • Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym.
 • Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii.
 • Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 • Student analizuje zmiany we współczesnym, zglobalizowanym świecie, rozumie społeczne problemy i twórcze metody ich rozwiązywania.
 • Na studiach I stopnia są do wyboru dwie specjalności: Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia życia publicznego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze lub społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań.
 • Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne.
 • Na socjologii aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Socjokolektiv.
 • W ramach programu Erasmus mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: szeroka wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi. Absolwenci socjologii pracują w:

 • ośrodkach badań społecznych
 • instytucjach publicznych, samorządowych, polityce
 • instytucjach kultury
 • jako animatorzy środowisk lokalnych
 • mediach
 • organizacjach pozarządowych
 • biznesie. 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęty zostanie jeden laureat konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53